Uncategorized
นักพนันไก่ชนทุกคน ต้องรู้และศึกษาก่อน

คนเลี้ยง ไก่ทุกคน ล้วนแล้วแต่อยากได้ไก่เก่งเอาไว้ในความถือครองร่วมกันทั้งมวล ไก่เก่งกับคนเก่งชอบอยู่คู่กันเสมอ เนื่องจากไก่เก่งคนก็จะต้องเก่งเป็นสิ่งที่คู่กัน ที่สําคัญถ้าหากคนเก่งรู้จักความถนัดรวมทั้งวิชาความรู้ทางด้าน ไก่ชน จุด เด่นจุดด้วยปรัปสมดุลของไก่แต่ละสายพันธิ์มาดัดแปลงกรรมวิธีฝึกฝนไก่ชนเพื่อเห็นผลผลดีสูงสุด ที่สําคัญ ไก่เก่ง แม้กระนั้น คนอย่าเก่งกว่า ไก่ ครับผม